V-Fos-FBJ骨肉瘤病毒癌基因同源物(FOS)多克隆抗体

编号: PAB291Hu01

物种: Homo sapiens (Human)

V-Fos-FBJ骨肉瘤病毒癌基因同源物(FOS)单克隆抗体

编号: MAB291Hu22

物种: Homo sapiens (Human)

V-Fos-FBJ骨肉瘤病毒癌基因同源物(FOS)多克隆抗体

编号: PAB291Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

V-Fos-FBJ骨肉瘤病毒癌基因同源物(FOS)多克隆抗体

编号: PAB291Ra01

物种: Rattus norvegicus (Rat)

V-Fos-FBJ骨肉瘤病毒癌基因同源物(FOS)多克隆抗体

编号: PAB291Mu02

物种: Mus musculus (Mouse)

V-Fos-FBJ骨肉瘤病毒癌基因同源物(FOS)单克隆抗体

编号: MAB291Ra21

物种: Rattus norvegicus (Rat)

1/1
太阳城集团